PODZIEL SIĘ

Chodzi o powszechnie skrytykowany w środowisku prawniczym, obfitujący w błędy, luki, sprzeczności i regulacje sprzeczne z Konstytucją projekt zmian w prawie karnym, skierowany do Sejmu 14 maja 2019 r. Ustawę nowelizującą zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda.

W piątek 13 września 2019 r. Krakowski Instytut Prawa Karnego wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o udostępnienie informacji o osobach opracowujących i koordynujących opracowywanie w Ministerstwie Sprawiedliwości przepisów zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 maja 2019 r. i projektach poprzedzających jego wniesienie do Sejmu.

Wniosek KIPK o udzielenie informacji publicznej z 13 września 2019 r.

„Przedmiotowy projekt, podobnie jak inne projekty aktów prawnych opracowywanych w ramach procesu legislacyjnego, jest wynikiem prac wielu osób” – napisał w odpowiedzi Departament Legislacyjny Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, która nadeszła 26 września 2019 r.

Ministerstwo nie chce ujawnić osób zaangażowanych w prace nad projektem, o co wnioskował KIPK. „Brak jest możliwości precyzyjnego wskazania, które osoby i w jakim zakresie przyczyniły się do redakcji poszczególnych przepisów” – stwierdza się ogólnikowo w piśmie.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W odpowiedzi podkreśla się jednak, że „za merytoryczne rozwiązania przyjęte w projekcie aktu prawnego odpowiedzialny jest członek Kierownictwa resortu, wskazany każdorazowo w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), stanowiącej część uzasadnienia projektu”. Osobą tą jest, zgodnie z dokumentacją, wiceminister Marcin Warchoł, który figuruje w OSR zarówno przy projekcie z 25 stycznia, jak i 7 kwietnia 2019 r.

Zobacz dokument z 16 stycznia i 5 kwietnia.

Ocena Skutków Regulacji – projekty nowelizacji prawa karnego z 2019 r.

– Wnioskowaliśmy o określenie, kto pracował nad projektami. Stwierdzenie, że pracowało nad nimi „wiele osób” niczego nie wyjaśnia – komentuje dr Mikołaj Małecki z KIPK. Jest również wiedzą powszechnie znaną, że w dokumentacji to właśnie minister Warchoł figuruje jako osoba odpowiedzialna za projekty.

– Minister rozgłaszał w mediach, że Ministerstwo pozwie nas za opinię naukową. Marcin Warchoł określał tę opinię naukową mianem „kłamstwa”, dopuszczając się oszczerstwa. Był więc na pewno emocjonalnie związany z projektem, który został tak skrytykowany przez środowisko naukowe – dodaje dr Mikołaj Małecki.

Zgodnie z treścią wniosku, KIPK domagał się wskazania autorów poszczególnych przepisów, o ile ich autorstwo dałoby się wyróżnić. – Ministerstwo więc nie udostępniło nam informacji publicznej, zgodnie z treścią wniosku. Ponowimy wniosek domagając się wskazania, kto należał do owej grupy „wielu osób” pracujących nad tymi kompromitującymi projektami. To, że za „merytoryczne rozwiązania” odpowiedzialny jest minister Marcin Warchoł już wiemy – podkreśla dr Małecki.

Foto: KIPK

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz tutaj swoje imię

trzynaście − 5 =