Strona główna Regulamin

Regulamin

 1. Karne24.com jest czasopismem internetowym wpisanym do rejestru czasopism w 2017 r. pod nr 3059 (53/17).
 2. Właścicielem i wydawcą czasopisma Karne24.com jest Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, NIP 6751513140.
 3. Czasopismo funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy – Prawo prasowe, w szczególności stosując przewidziane w ustawie zasady pozyskiwania, gromadzenia i publikowania informacji prasowych.
 4. Czasopismo Karne24.com funkcjonuje pod domeną o takiej samej nazwie.
 5. Dostęp do materiałów publikowanych w czasopiśmie jest nieodpłatny.
 6. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do czasopisma jako całości oraz poszczególnych jego części, takich jak elementy graficzne (logotypy), słowne lub muzyczne wraz z ich rozmieszczeniem na stronie, należą do wydawcy, chyba że z odpowiednich umów wynika inaczej.
 7. Publikowane w czasopiśmie materiały są utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych i podlegają ochronie prawnej przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Dysponentem praw autorskich i praw pokrewnych do utworów publikowanych w czasopiśmie jest wydawca lub twórcy poszczególnych utworów – w zakresie regulowanym w odpowiednich umowach.
 9. Wykorzystywanie materiałów publikowanych w czasopiśmie niezgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności ich kopiowanie lub rozpowszechnianie w dowolnej formie bez zgody osoby uprawnionej, jest zabronione.
 10. Dozwolone jest cytowanie lub udostępnianie materiałów publikowanych w czasopiśmie w dowolnej formie, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z oznaczeniem autorstwa utworu.
 11. Czytelnik czasopisma może komentować opublikowane w czasopiśmie artykuły.
 12. Komentarze stanowiące naruszenie prawa powszechnie obowiązującego lub niezgodne z dobrymi obyczajami będą usuwane.