Strona główna Redakcja

Redakcja

Redaktor naczelny

Zastępca redaktora naczelnego

Redaktorzy strony na Facebooku

Redaguje zespół

Autorzy tekstów/opinii w różnych okresach

Bożena Bawół, Marek Bielski, Bartosz Biskup, Seweryn Cieślik, Marcin Ćwiertnia, Paweł Czarnecki, Jacek Duda, Paweł Marcin Dudek, Kamil Dziga, Mikołaj Iwański, Norbert Jamrożek, Julia Jaszczewska, Jolanta Kajfasz, Daria Kucyper, Daniel Kwiatkowski, Jędrzej Liberacki, Grzegorz Surma, Aleksandra Włodarz, Wojciech Płóciennik, Tomasz Sroka, Szymon Tarapata, Włodzimierz Wróbel, Dominik Zając, Magdalena Zamora, IG (nazwisko do wiadomości redakcji)

Współpraca

Bartosz Mamak – współpraca artystyczna, logotyp