PODZIEL SIĘ

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane 30 maja 2019 r., a zatem już po uchwaleniu ustawy przez Sejm i skierowaniu jej do Senatu, zaległe opinie i stanowiska do wówczas jeszcze projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (UD528). Wśród wielu opublikowanych tego dnia opinii znalazły się też takie, które były krytyczne w stosunku do projektu – tych instytucji, które wymienione są w tytule. Co można się dowiedzieć z opublikowanych dokumentów?

Na przykład, że „zmiany (…) przewidziane w opiniowanym projekcie, przewidujące obligatoryjne oraz fakultatywne wyłączenie przedterminowego zwolnienia w przypadku dożywocia, mogą być uznane za sprzeczne ze standardami prawno-człowieczymi, wypracowanymi w utrwalonym orzecznictwie Trybunału w Strasburgu, co może zostać uznane za naruszenie art. 3 Konwencji”. Nie jest to jednak opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego i Katedry Prawa Karnego UJ, ale oficjalne stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 17 kwietnia 2019 r.

Na przykład, że „projektowane zmiany oddziałując na całość regulacji, dają obraz propozycji motywowanych brakiem zaufania do sądu, a z drugiej strony do obecnie obowiązujących metod oddziaływania penitencjarnego. O ile w tym drugim aspekcie można zgodzić się z generalną oceną, że dotychczasowa filozofia karania oparta na przekonaniu o wychowawczej roli kary nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań, o tyle ewidenta próba pozbawienia sądu znacznej części uznaniowości (…) zasługuje na zdecydowaną krytykę”. Nie jest to także opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego i Katedry Prawa Karnego UJ, ale oficjalne stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 10 maja 2019 r., która stwierdziła, że projekt nowelizacji Kodeksu karnego opiniuje „co do zasady negatywnie”.

A także informacje szczegółowe. Na przykład, mając na uwadze treść projektowanego art. 279a k.k., że „zakres projektowanego przepisu nie odnosi się więc do przypadków transakcji dokonanych skradzioną kratą płatniczą wydawaną do rachunku płatniczego czy chociażby nieuprawnionych transakcji dokonywanych z rachunku płatniczego (np. w wyniku oszukańczego uzyskania dostępu do bankowości elektronicznej użytkownika), a wydaje się, iż główną intencją projektodawcy mogło być uregulowanie takich właśnie sytuacji”. To również nie opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego i Katedry Prawa Karnego UJ, ale oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów z 19 kwietnia 2019 r.

Na przykład, że „dodanie zastrzeżenia o spożywaniu alkoholu po popełnieniu przestępstwa z art. 178a § 1 przed kontrolą trzeźwości wydaje się niespójne z pozostałą częścią przepisu. Oznacza to, że sprawcy należy zarówno udowodnić prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, jak i następnie spożycie alkoholu przed kontrolą. Z tego powodu wydaje się, że norma może być praktycznie niestosowalna”. To znowu nie opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego i Katedry Prawa Karnego UJ, ale oficjalne stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 maja 2019 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz tutaj swoje imię

trzy × trzy =