PODZIEL SIĘ
Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych

Warunkowe zawieszenie wykonania kary, znane również jako tzw. zawiasy, było przez lata przekleństwem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony była to instytucja probacyjna, która w teorii miała zmniejszać surowość karzącej ręki państwa, w praktyce jednak – w związku z jej nadużywaniem – sprawiała, że zakłady karne wypełniały się niegroźnymi przestępcami. 

Właśnie ukazały się wyniki badań ponad 3500 spraw sądowych dotyczących funkcjonowania tej instytucji w praktyce.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności stanowiło w ostatnich latach stanowiło także centralny punkt zainteresowania reformatorów polskiego wymiaru sprawiedliwości. Duża reforma, która miała odmienić tę instytucję, weszła w życie 1 lipca 2015 r. Jednak już niecały rok później zaczęto korygować przyjęte wówczas rozwiązania, a nowelizacja weszła w życie 15 kwietnia 2016 r. Czy założenia zmian wprowadzanych na przełomie 2015 i 2016 r. zostały zrealizowane? Odpowiedź na to pytanie ułatwia analiza akt sądowych z różnych rejonów Polski – czytamy na stronie wydawcy książki.

Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie badania trwały przez niemalże trzy lata, czego efektem jest raport liczący ponad 400 stron.

Zbadano ponad 3500 akt spraw sądowych w 13 miastach w całej Polsce.

Analiza spraw uwzględniała nie tylko czystą problematykę warunkowego zawieszenia wykonania kary, ale brano także pod uwagę inne czynniki m.in. charakterystykę sprawców, tryb postępowania, aktywność obrońcy czy charakterystyczne cechy poszczególnych typów czynów zabronionych. Lektura publikacji pozwoli wyrobić sobie pogląd na temat tego, jak wygląda wymierzanie sprawiedliwości w Polsce w typowych sprawach, które stosunkowo często trafiają przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Zbadano sprawy o jazdę pod wpływem alkoholu, kradzież i posiadanie narkotyków.

Książka „Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wynikania kary w świetle badań aktowych. Raport z badań” pod redakcją Darii Kucyper, Kamila Mamaka i Wojciecha Płóciennika ukazała się w sierpniu 2017 r. Wydawcą raportu jest Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja.

Książkę można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej wydawcy.

Foto: Bartosz Mamak & KIPK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz tutaj swoje imię

pięć × 2 =