PODZIEL SIĘ

23 czerwca 2020 r. prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w prawie karnym zawarte w tzw. Tarczy 4.0. Wejdą w życie już 24 czerwca 2020 r. (Dz.U. 1086).

Porównujemy poniżej decyzje Prezydenta RP w sprawie tożsamych zmian w prawie karnym uchwalanych w 2019 r. i 2020 r.

Rok 2019 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zawierająca m.in. modyfikację art. 37a k.k., dodanie art. 57b k.k., zmianę przepisów dot. kary łącznej i ciągu przestępstw (art. 85-91 k.k.) oraz wprowadzenie przestępstwa kradzieży zuchwałej (m.in. art. 278a k.k.). 

  1. Zmiany Kodeksu karnego zostały uchwalone w ciągu 2 dni od wniesienia projektu do Sejmu, bez zachowania terminów wynikających z Regulaminu Sejmu (pierwsze i drugie czytanie zmian kodeksów nie wcześniej niż 14 dni od dnia doręczenia posłom projektów ustawy). 
  2. Zmiany Kodeksu karnego, wbrew Regulaminowi Sejmu, nie były przedmiotem prac Komisji Nadzwyczajnej, ale Komisji Ustawodawczej. 

Decyzja Prezydenta: wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z 28.06.2019 r. zarzucający niezgodność całej ustawy z art. 7, art. 112 i art. 119 ust. 1 Konstytucji (sygn. Kp 1/19). 

Uzasadnienie: „Tryb postępowania z zaskarżoną ustawą rodzi poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego”. 

Rok 2020 

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zawierająca m.in. modyfikację art. 37a k.k., dodanie art. 57b k.k., zmianę przepisów dot. kary łącznej i ciągu przestępstw (art. 85-91 k.k.) oraz wprowadzenie przestępstwa kradzieży zuchwałej (m.in. art. 278a k.k.). 

  1. Zmiany Kodeksu karnego zostały uchwalone w ciągu 13 dni od wniesienia projektu do Sejmu, bez zachowania terminów wynikających z Regulaminu Sejmu (pierwsze i drugie czytanie zmian kodeksów nie wcześniej niż 14 dni od dnia doręczenia posłom projektów ustawy). 
  2. Zmiany Kodeksu karnego, wbrew Regulaminowi Sejmu, nie były przedmiotem prac Komisji Nadzwyczajnej, ale Komisji Finansów Publicznych. 
    Dodatkowo: 
  3. Zmiany Kodeksu karnego dotyczące art. 37a k.k., art. 57b k.k. oraz przestępstwa kradzieży zuchwałej (m.in. art. 278a k.k.) zostały dodane do projektu ustawy dopiero po pierwszym czytaniu, czym naruszono wynikającą z Konstytucji i Regulaminu Sejmu zasadę trzech czytań. 

Decyzja Prezydenta: podpisanie ustawy 23.06.2020 r. 


Foto: AdobeStock

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz tutaj swoje imię

18 − trzynaście =