Wprowadzony przepis art. 55 a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. z 2016, poz. 1575) - penalizujący przypisywanie Polakom udziału m.in. w zbrodniach nazistowskich - wywołał...
Mimo, że to oskarżony zdaje się być główną postacią procesu karnego, to pokrzywdzony i jego sytuacja w różnych układach procesowych stała się przedmiotem tegorocznej konferencji studenckiej zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dniach 9-11 marca 2018 r. w...
W listopadzie 2016 r. producent kijów bejsbolowych został ukarany za publiczne znieważenie symbolu Polski Walczącej przez umieszczenie go na kijach bejsbolowych, które produkował. Kto publicznie znieważa Znak Polski Walczącej, podlega karze grzywny. Co jednak oznacza znamię „znieważa”, zwłaszcza w kontekście...
Widok sędziego modlącego się w czasie procesu wydałby się nam chyba swoistym ewenementem, w USA podobne obrazy nie należą wcale do rzadkości. Najdobitniej świadczy o tym fakt podnoszenia zagadnienia odmawiania modlitwy przez sędziego i przysięgłych na sali rozpraw w...
Sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego określonego w art. 193 k.k. może być także właściciel domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu - orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z 21 lipca 2011 r., sygn. I KZP 5/11. Z tym poglądem...
Tzw. konfiskata rozszerzona, czyli instytucja umożliwiająca orzeczenie m.in. przepadku przedsiębiorstwa działa od przeszło pół roku. Wprowadzone nowelą kodeksu karnego z 23 marca 2017 r. przepisy od początku budziły poważne wątpliwości zarówno natury konstytucyjnej, jak i pod względem techniki legislacyjnej. Czy...
W wywiadzie z Kołem Naukowym Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Stanisław Waltoś opowiada o tym, jak powstaje podręcznik "Proces karny. Zarys systemu" (red. S. Waltoś, P. Hofmański). Jaki powinien być dobry podręcznik akademicki? Skąd pomysły na kolory...
Zabójstwo jako typ czynu zabronionego występujący bodaj we wszystkich rozwiniętych regulacjach prawnokarnych na świecie od zawsze wzbudzało niezwykle silne emocje w społeczeństwie. Jak bardzo różnią się od siebie perspektywy przyjmowane przez ustawodawców poszczególnych, nie tylko europejskich, porządków prawnych? Jakie konsekwencje...
Nowa książka prof. UJ Włodzimierza Wróbla omawia zasady intertemporalne w prawie karnym procesowym. "Pierwotna inspiracja pojawiła się w trakcie prac w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, która w kadencji 2009–2013 r. przygotowywała obszerne zmiany w Kodeksie postępowania karnego, wzmacniające elementy kontradyktoryjności....
Ukazała się monografia o odpowiedzialności karnej za czyny popełniane za granicą autorstwa dr. Dominika Zająca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Monografia "Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą" jest kompleksowym omówieniem przesłanek odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełniane za granicą. - Oprócz teoretycznych rozważań,...