W społeczeństwie informacyjnym dochodzi do przesuwania znaczeń takich pojęć jak informacja oraz mienie, które są dobrami chronionymi przez prawo. Już sam zapis danych może mieć kluczowe znaczenie z perspektywy naszej sytuacji majątkowej. Elektroniczny system pieniężny, w którym to podmioty dokonują...
Nadzwyczajne złagodzenie kary za zbrodnie zagrożone kumulatywnymi karami pozbawienia wolności i grzywny polega na wymierzeniu wyłącznie kary pozbawienia wolności – dowodzi w „Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych” Kamil Siwek (UAM w Poznaniu). Autor omawia problematykę spornego w orzecznictwie sądowym...
Zespół autorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego pracuje nad nowym komentarzem do zmienionych właśnie przepisów, przewidujących karalność dopalaczy. Obszerna nowelizacja została uchwalona 20 lipca 2018 r. i wejdzie w życie w ciągu najbliższych tygodni. Przewiduje rozszerzenie karalności wielu typów czynu zabronionego nastawionych...
W dniach 11 – 13 maja 2018 r. w podwarszawskich Białobrzegach nad Jeziorem Zegrzyńskim odbyło się III Krakowsko-Warszawskie Seminarium Karnistyczne. Wydarzenie to zorganizowano ponownie po niemal dwuletniej przewie. Trzecia edycja tak, jak obie poprzednie, miała na celu umożliwienie stworzenia platformy...
„Indywidualny światopogląd czy subiektywne rozumienie wyznawanej religii nie mogą stanowić uzasadnionej przyczyny odmowy świadczenia w rozumieniu art. 138 k.w.” - z tą tezą Sądu Okręgowego zgadza się dr Jan Kulesza w swojej glosie opublikowanej na łamach miesięcznika „Państwo i...
W IX edycji konkursu Wolters Kluwer i "Przeglądu Sądowego" na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości wyłoniono tegoroczne, zwycięskie książki. Zwyciężyła książka dr. Mikołaja Iwańskiego (Uniwersytet Jagielloński) pt. "Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne". Książkę wydał Krakowski Instytut Prawa...
Nie ma racjonalnego powodu, dla którego określenie "wiele osób" należy postrzegać "sztywno" jako większą liczbę osób niż kilka. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 11 stycznia 2017 roku, III KK 196/16, jednoznacznie wypowiedział się na temat wykładni znamienia "wiele", występującego między...
Dr Paweł Petasz glosując postanowienie Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2017 r. powrócił do dyskusji o coraz szerzej komentowanym zagadnieniu obrony koniecznej. Sąd Najwyższy (IV KK 116/17) wskazał, że prawo do obrony koniecznej przysługuje zaatakowanemu zawsze - niezależenie od tego...
Tło omawianej sprawy nie wydawało się skomplikowane - kobieta podłożyła dyktafon w budynku Urzędu Skarbowego by uzyskać dowód w toczącej się sprawie o stosowanie wobec niej mobbingu pracowniczego. Sądy I i II instancji uniewinniły ją od zarzutów popełnienia przestępstwa...
„Prowokacja obywatelska rodzi dużo więcej zagrożeń w stosunku do osoby prowokatora niż do osoby sprowokowanej” - pisze Robert Sosik w swoim artykule opublikowanym na łamach czasopisma „Studia Iuridica Lublinensia”. Autor odniósł się w ten sposób do coraz bardziej popularnego w...