NAJNOWSZE ARTYKUŁY

W czasie pandemii, gdy chorzy potrzebują dostępu do respiratorów, lekarze mogą stanąć przed dylematem, czyje życie uratować. O problemie tym dyskutowano na kolejnym zabraniu naukowym Katedry Prawa Karnego UJ, które odbyło się 17...
Podczas wspólnego zebrania naukowego Katedry Prawa Karnego UJ oraz Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ obecni byli zarówno pracownicy naukowi wymienionych jednostek, jak i osoby ściśle związane z nauką prawa z innych katedr, uniwersytetów czy organów państwowych.
Zmiany w przepisach karnych wywołane koniecznością zwalczania rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa pociągają za sobą pytania o ich zgodność z konstytucyjnymi zasadami demokratycznego państwa prawnego. Jedną z najistotniejszych kwestii stała się swoboda przemieszczania, w dość poważny sposób ograniczona...
Obecny kryzys zmusił świat do wstrzymania oddechu i zostania w domach, nie ominęło to także akademii. Wiele projektów dobyć się nie mogło, odwołano konferencje, spotkania naukowe, ale także tradycyjne formy edukacji - wykłady, ćwiczenia czy seminaria....
Uchwalenie Konstytucji RP z 1997 r. oraz wejście Polski do Unii Europejskiej to jedne z najważniejszych momentów w najnowszej historii naszego kraju. Z punktu widzenia prawa to też wydarzenia rewolucyjne. Po datach granicznych należało uwzględniać przy...
Czy brak wyraźnych, ustawowych reguł poruszania się pieszych po chodniku w stosunku do innych pieszych oznacza, że nie ma tu żadnych reguł? Odpowiedź musi być jednoznaczna: nie. Gdy myślimy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na ogół wyobrażamy sobie ruch...
W dniach 26-27 października 2019 r. w Krakowie odbędzie się X Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Kryminalistyki UJ, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ oraz Sekcję Psychologii Sądowej UJ. Konferencja jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem...
Przy rosnącym zainteresowaniu problematyką środków zabezpieczających równocześnie wiele fundamentalnych kwestii, które ich dotyczą, nie zostało dotychczas jednoznacznie przesądzonych - pisze w swojej książce dr Małgorzata Pyrcak-Górowska. Autorka zajęła się zagadnieniem detencji psychiatrycznej, rozumianej jako umieszczenie niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w...
Rozmawiamy z redaktorami naukowymi komentarza "Przestępstwa narkotykowe i dopalacze" - dr Wojciechem Górowskim i dr Dominikiem Zającem, pracownikami Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Mikołaj Małecki: Redagujecie nowy komentarz do przepisów karnych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który ma ukazać się...
Wkrótce do księgarń trafi najnowsza książka "Umysł prawniczy" prof. Bartosza Brożka. Jak myśli prawnik? Czy prawnik potrzebuje wyobraźni? Jakie znaczenie ma intuicja prawnicza? - zastanawia się autor. Bartosz Brożek przekonuje, że myślenie w prawie polega na ścisłym współdziałaniu intuicji, wyobraźni...