NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Podczas drugiego odcinka programu popularnonaukowego ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2022/2023 analizowano hejt w prawie karnym i przestępstwa popełniane za pomocą słowa.  Gościem programu 14 listopada 2022 r. była dr hab. Anna Demenko z...
Podczas pierwszego odcinka programu popularnonaukowego ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2022/2023 analizowano przypadek płonącego anioła.  Gościem programu 7 listopada 2022 r. była dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka glosy...
Początkiem marca czterdzieści jeden państw zwróciło się do prokuratury Międzynarodowego Trybunału Karnego o wszczęcie postepowiania w sprawie przestępstw, popełnionych na terenie Ukrainy. Tak natychmiastowa i szeroka reakcja społeczności międzynarodowej ma charakter bezprecedensowy. Rodzi jednak pytania: co właściwie...
Jak wynika z raportu przygotowanego przez zespół Grupy Granica, na pograniczu polsko-białoruskim mogło dochodzić do popełniania przestępstw ze strony polskich funkcjonariuszy publicznych. Materiały te zawierają dość dokładne opisy praktyk, które poddać można ocenie z perspektywy prawa karnego.
Rząd nie wprowadził właśnie prawnego obowiązku poddania się szczepieniom. Propagatorzy teorii spiskowych twierdzą, że 20 października opublikowano przepisy umożlwiające przymusowe podanie obywatelom szczepionki przeciwko COVID-19. Nic takiego się nie stało, szczepienia obowiązkowe uregulowane są w ten sam...
W czasie pandemii, gdy chorzy potrzebują dostępu do respiratorów, lekarze mogą stanąć przed dylematem, czyje życie uratować. O problemie tym dyskutowano na kolejnym zabraniu naukowym Katedry Prawa Karnego UJ, które odbyło się 17...
Podczas wspólnego zebrania naukowego Katedry Prawa Karnego UJ oraz Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ obecni byli zarówno pracownicy naukowi wymienionych jednostek, jak i osoby ściśle związane z nauką prawa z innych katedr, uniwersytetów czy organów państwowych.
Zmiany w przepisach karnych wywołane koniecznością zwalczania rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa pociągają za sobą pytania o ich zgodność z konstytucyjnymi zasadami demokratycznego państwa prawnego. Jedną z najistotniejszych kwestii stała się swoboda przemieszczania, w dość poważny sposób ograniczona...
Obecny kryzys zmusił świat do wstrzymania oddechu i zostania w domach, nie ominęło to także akademii. Wiele projektów dobyć się nie mogło, odwołano konferencje, spotkania naukowe, ale także tradycyjne formy edukacji - wykłady, ćwiczenia czy seminaria....
Uchwalenie Konstytucji RP z 1997 r. oraz wejście Polski do Unii Europejskiej to jedne z najważniejszych momentów w najnowszej historii naszego kraju. Z punktu widzenia prawa to też wydarzenia rewolucyjne. Po datach granicznych należało uwzględniać przy...