PODZIEL SIĘ

W dniach 11 – 13 maja 2018 r. w podwarszawskich Białobrzegach nad Jeziorem Zegrzyńskim odbyło się III Krakowsko-Warszawskie Seminarium Karnistyczne. Wydarzenie to zorganizowano ponownie po niemal dwuletniej przewie. Trzecia edycja tak, jak obie poprzednie, miała na celu umożliwienie stworzenia platformy wymiany myśli i doświadczeń studentów, doktorantów, a także pracowników naukowych z dwóch wiodących prawniczych ośrodków naukowych: Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki wspólnym staraniom kół naukowych prawa karnego obu wydziałów – Koła Naukowego Prawa Karnego „Temida” i Koła Naukowego Prawa Karnego TBSP UJ. Tegoroczna edycja dotyczyła zarówno prawa karnego materialnego oraz procesowego.

Pierwszy dzień seminarium

Pierwszy panel moderowany był przez dra hab. Stanisława Żółtka i dotyczył przestępstw na tle seksualnym. Referatem otwierającym była problematyka racjonalizacji penalizacji kazirodztwa, którą omówił Michał Wąsowski (UW). Następnie Aleksander Leszczyński (UW) zaprezentował kwestie wyłączenia zatarcia skazania za przestępstwa na tle seksualnym. W kolejnym referacie Marta Glińska (UW) przedstawiła wyniki przeprowadzonych przez siebie badań aktowych dotyczących przestępstwa zgwałcenia. Przedostatnie wystąpienie w tym bloku dotyczyło różnic między zgwałceniem a seksualnym wykorzystaniem małoletniego na gruncie obecnych przepisów i zaprezentowała je Thương Nguyễn Thị Hoài (UW). Panel ten zakończył Daniel Kwiatkowski (UJ) przedstawiając krytyczną analizę proponowanych zmian w art. 197 k.k., polegającą na wprowadzeniu nowych typów kwalifikowanych.

Kolejny panel, którego moderatorem był dr Grzegorz Bogdan dotyczył prawa karnego skarbowego i gospodarczego. Rozpoczął Jędrzej Kmieć (UW) omawiając możliwość zastosowania błędu co do prawa w prawie karnym skarbowym na przykładzie urządzania nielegalnych gier hazardowych. W kolejnym referacie Michał Dębowski (UW) szukał odpowiedzi na pytanie czym jest prawo karne gospodarcze. Następnie Marta Grzeszczak (UW) omówiła instytucję konfiskaty rozszerzonej. Pani mgr Daria Kucyper (UJ) skupiła się natomiast na przestępstwie lichwy, przede wszystkim w kontekście zapowiedzianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian normatywnych. W kolejnym wystąpieniu Jędrzej Liberacki (UJ) przedstawił problematykę tzw. kryptowalut i możliwość uznania ich za przedmiot przestępstwa. Następnie Bartosz Żak (UW) omówił przestępstwa i wykroczenia skarbowe z zakresu podatku akcyzowego, tym samym kończąc zarówno panel, jak i merytoryczną część drugiego dnia seminarium.

Drugi dzień obrad

Kolejny dzień skupił się przede wszystkim na kwestiach prawa procesowego. Pierwszy panel, moderowany przez dra hab. Szymona Pawelca, dotyczył problematyki dowodów w procesie karnym w kontekście postępu technologicznego. Referatem otwierającym ten panel było wystąpienie mgra Piotra Karaska (UW) o kryteriach wiarygodności dowodów cyfrowych. Następnie Piotr Słowiński (UW) omówił kwestie związane z Internetem Rzeczy w aspekcie postępowania dowodowego. Kolejno Karolina Fabrycka (UW) skupiła się na problematyce Big Data. Ostatni referat w tym panelu wygłosiła mgr Oliwia Sentysz (UW) omawiając wartość naukową nowych dowodów w postępowaniu karnym.

Następnie na chwilę wrócono jeszcze do przestępczości na tle seksualnym. W swoim referacie mgr Kamil Mamak (UJ) omówił problematykę seks-robotów i ich ewentualnego wykorzystania w walce z pedofilią. Następnie Tomasz Mielko (UJ) zaprezentował wykładnię znamion obcowania płciowego i innej czynności seksualnej. Seweryn Cieślik zaś (UJ) omówił natomiast kwestię zgody na gruncie przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Ostatni panel dotyczył domniemania niewinności w XXI w. i prowadzony był przez dra Pawła Czarneckiego. Na wstępie mgr Kacper Oleksy (UW) w swoim referacie poruszył ponownie problem Big Data, tym razem w kontekście jednak domniemania niewinności. Następnie Patrycja Sroka (UJ) omówiła wpływ środków masowego przekazu na zasadę domniemania niewinności.

W ten sposób III Krakowsko – Warszawskie Seminarium Karnistyczne dobiegło końca. Założenia zostały w pełni osiągnięte. Poruszono liczne problematyczne i niekiedy sporne kwestie w prawie karnym, zarówno materialnym, jak i procesowym, które kończyły się niejednokrotnie żywą dyskusją. Uczestnicy byli zadowoleni z powrotu do idei organizowania spotkań studentów i pracowników naukowych największych uniwersytetów w kraju, gdzie poza wymiarem merytorycznym bardzo ważny jest wymiar socjalno – towarzyski. Mamy nadzieję, że stanie się to tradycją i trzecie seminarium nie będzie ostatnim.

Zdjęcia: KNPK „Temida”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz tutaj swoje imię

19 − 8 =