PODZIEL SIĘ

Zabójstwo jako typ czynu zabronionego występujący bodaj we wszystkich rozwiniętych regulacjach prawnokarnych na świecie od zawsze wzbudzało niezwykle silne emocje w społeczeństwie.

Jak bardzo różnią się od siebie perspektywy przyjmowane przez ustawodawców poszczególnych, nie tylko europejskich, porządków prawnych? Jakie konsekwencje przewidziane są dla sprawców tego czynu? Czy polskie regulacje, wykreowane w ustawie karnej podobne są do unormowań obowiązujących w innych państwach, czy może różnią się od nich w sposób diametralny?

Na te i szereg innych pytań odpowiedzi szukano 15 grudnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie odbyła się studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. „Kara za zabójstwo – aspekty społeczne i doktrynalne w różnych porządkach prawnych”. W Lublinie swoje referaty wygłosiło 30 studentów i doktorantów, którzy reprezentowali w sumie osiem uczelni.

Wśród referentów znalazło się dwoje przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego – Patrycja Palichleb i Michał Mrzygłód.

Przedmiotem spotkania była analiza występujących w różnych porządkach prawnych kar za zabójstwo w ujęciu porównawczym i doktrynalnym, a także sformułowanie postulatów co do kształtu poszczególnych przepisów de lege ferenda. Dyskusja dotyczyła regulacji występujących w takich państwach jak Wielka Brytania, Rosja, Białoruś, Niemcy, Izrael i Chiny.

Patrycji Palichleb z UJ mówiła o rosyjskim ustawodawstwie dotyczącym zabójstwa człowieka (umieszczonego w Уголовном Кодексе Российской Федерации). W wystąpieniu pt. „Prawo drakońskie czy liberalne? Rozważania nad karami przewidzianymi za zabójstwo w rosyjskim kodeksie karnym”, autorka skoncentrowała się nie tylko na analizie typów podstawowych i kwalifikowanych zabójstwa, ale i poruszyła kwestię szerokiego zakresu reakcji prawnokarnej, obejmującego pełen wachlarz konsekwencji – od mandatu aż do kary śmierci (objętej wprawdzie moratorim, nie derogowanej jednak z kodeksu karnego), wyznaczonego przez prawodawcę w części ogólnej ustawy.

Referat Michała Mrzygłoda z UJ nosił tytuł „Czy zabójca jest mordercą? Pozbawienie życia na gruncie polskiej i niemieckiej kodyfikacji karnej”.

Poprzez przedstawienie argumentów natury dogmatycznej i prawnoporównawczą analizę zmian dokonanych w niemieckim prawie na przestrzeni ostatnich lat oraz problemów pojawiających się w orzecznictwie, wystąpienie miało na celu ukazanie, na ile odmienna jest sytuacja osób skazywanych za zabójstwa w obu krajach zarówno na płaszczyźnie wymiaru kary, jak i jej wykonania.

Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy trzech przyuczelnianych kół: Koła Naukowego Doktryn Politycznych i Prawnych, Koła Naukowego Prawa Karnego Porównawczego oraz Koła Naukowego Socjologii Prawa. Konferencja stanowiła okazję do poszerzenia wiedzy na temat innych porządków prawnych i zaowocowała dyskusją na temat kierunków rozwoju polskiego ustawodawstwa.

Zobacz więcej na Facebooku.

Foto: Pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz tutaj swoje imię

dwadzieścia − jedenaście =