PODZIEL SIĘ

Mimo, że to oskarżony zdaje się być główną postacią procesu karnego, to pokrzywdzony i jego sytuacja w różnych układach procesowych stała się przedmiotem tegorocznej konferencji studenckiej zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dniach 9-11 marca 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie, odbyła się VII Studencka Konferencja Karnoprocesowa pt. „Pokrzywdzony – czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?”.

fot. dr hab. Andrzej Światłowski, Prof. UJ

W trakcie obrad dwudziestu czterech uczestników, reprezentujących w sumie osiem uczelni, przedstawiło dwadzieścia dwa referaty, w których starali się odpowiedzieć na pytanie o rolę pokrzywdzonego w obecnym modelu procesu karnego.

Wskazywali na jego uprawnienia, obowiązki oraz zmieniającą się sytuację procesową omawianego podmiotu, między innymi w każdej z faz procesu karnego, a także przy zastosowaniu wobec oskarżonego trybów konsensualnych, takich jak na przykład art. 335 Kodeksu postępowania karnego.

fot. dr hab. Andrzej Światłowski, Prof. UJ

Magdalena Pomietło oraz Jolanta Kajfasz, reprezentujące Uniwersytet Jagielloński, wygłosiły referat na temat sytuacji osoby pokrzywdzonej przestępstwem naruszającym dobra ogólne, na przykładzie przestępstwa stypizowanego w art. 233 § 1 k.k., czyli przestępstwa składania fałszywych zeznań. W swoim wystąpieniu poruszyły one szeroko dyskusyjną kwestię uwzględnienia interesów osoby, której dobra indywidualne ucierpiały w wyniku dokonania czynu zabronionego mającego za przedmiot ochrony dobra prawne o charakterze ogólnym.

fot. dr hab. Andrzej Światłowski, Prof. UJ

Konferencja stanowiła okazję do dyskusji na temat często pomijany w nauce postępowania karnego, jakim jest sytuacja pokrzywdzonego w procesie karnym. Samo zainteresowanie uczestników omawianą problematyką uznać można jednak za przekonujący argument za poświęceniem tej tematyce nieco większej uwagi i zastanowieniem się nad prawidłowością obecnych uregulowań.

fot. dr hab. Andrzej Światłowski, Prof. UJ

Konferencji towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci spaceru po Nowej Hucie oraz wyjścia do Teatru Ludowego na spektakl „Sędziowie” Stanisława Wyspiańskiego.

Cover-foto: Katedra Postępowania Karnego UJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz tutaj swoje imię

pięć × pięć =