PODZIEL SIĘ

Obecny kryzys zmusił świat do wstrzymania oddechu i zostania w domach, nie ominęło to także akademii. Wiele projektów dobyć się nie mogło, odwołano konferencje, spotkania naukowe, ale także tradycyjne formy edukacji – wykłady, ćwiczenia czy seminaria. Nie oznacza to jednak, że nauczanie zostało wstrzymane. Poniżej przedstawione są doświadczenia edukacyjne krakowskich karnistów z pierwszych dni kryzysu. 

Wykład

Wykład – jako forma tradycyjnie otwarta – ma status szczególny, chcieliśmy, aby był dostępny jak dla największej liczby osób, bez względu na to czy są zapisani na przedmiot, czy też nie. Wprawdzie w Katedrze Prawa Karnego UJ od lat nagrywane były wykłady, które dostępne są na jej stronie internetowej, jednak tym razem chcieliśmy, żeby wykład był na żywo i możliwa była interakcja ze słuchaczami. Mając do wyboru platformę Facebook, która pozwala na streaming filmu na żywo i na której zebrano społczesność ponad 5 tys. osób, zdecydowaliśmy się uruchomić jednak kanał na YouTube.

Do dnia 19 marca kanał zasubskrybowało ponad 500 osób, a sam pierwszy wykład został wyświetlony ponad 3 tys. razy. Dodać należy, że wykorzystano do tego infrastrukturę Wydziału Prawa i Administracji UJ, dzięki czemu zarówno obraz jak i dźwięk są wysokiej jakości. Trzeba mieć na uwadze, że w przypadku transmisji z użyciem własnego laptopa z domu jakość będzie gorsza. 

Wybrano YouTube zamiast Facebooka z tego powodu, że YouTube ma lepsze narzędzia do zarządzania filmami – łatwiej je edytować, dodawać miniaturki, opisy itp. Łatwiej to też się udostępnia dalej np. można wklejać na inne strony. Nie oznacza to, że Facebook w kontekście nauczania został zupełnie zarzucony – na nim mają pojawiać się dodatkowe materiały, tam też można zadawać pytania dotyczące materii poruszanej na wykładzie, na Facebooku pojawiają się też wszystkie informacje organizacyjne.  

Pewnym zagrożeniem związanym z udostępnieniem wykładu na żywo jest to, że mogą pojawić się trolle, które będą zaśmiecały czat. Nie inaczej było na pierwszym wykładzie dostępnym na żywo. Trzeba było na bieżąco moderować dyskusję i usuwać śmieciowe treści. Jeżeli ktoś nie ma osób, które mogłyby to robić, można też usunąć takie treści po wykładzie. 

Prof. Wróbel podczas wykładu powiedział, że trzeba się zastanowić czy w ogóle tradycyjna forma wykładu – polegająca na tym, że profesor mówi, a studenci słuchają – ma jeszcze sens. Kolejne materiały, które mają się pojawić w czasie wykładu mają mieć nieco inną formę, która zgodnie z zapowiedziami ma skupić się na omawianiu lub rozmowie ze studentami na temat najbardziej problematycznych kwestii danego zagadnienia. Materiałem wprowadzającym ma być nagranie wykładu z lat wcześniejszych. Kolejny wykład ma obyć się w formie dialogu ze studntami.

Wykłady w formie audio dostępne są od niedawna także w formie podcastów na platformie Spotify. Ta forma pozwala na słuchanie wykładu podczas codziennych aktywności – biegania, ćwiczenia na siłowni czy podczas porządków domowych. W przypadku podcastów ważne jest, żeby jakość dźwięku była bardzo dobra (tutaj konieczna jest poprawa). 

Ćwiczenia 

Ćwiczenia (w większości przypadków) odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams od firmy Microsoft. Mają do niej dostęp wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na potrzeby ćwiczeń stworzyć można osobny zespół, do którego dostęp mają jedynie studenci zaakceptowani przez prowadzącego, nie ma więc zagrożenia, że będą w nich uczestniczyły osoby z zewnątrz. Zajęcia w MS Teams pozwalają na przekaz wideo, pokazywanie prezentacji, ale także aktywność studentów – w formie pisania w wewnętrznym komunikatorze, zadawania pytań przez mikrofon, a także dzięki wideo. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że studenci biorą liczny i aktywny udział w zajęciach. 

Seminaria i poradnia prawna 

Podobnie jak ćwiczenia odbywać się mogą seminaria magisterskie, jak i odbywające się w formie seminaryjnej spotkania w ramach studenckiej poradni prawnej. Na takie potrzeby MS Teams jest narzędziem jeszcze bardziej wygodnym, gdyż te formy zajęć są mniej liczne i wszyscy uczestnicy mają większą szansę zabrania głosu. 

Zebrania naukowe

Także ta forma nie musi ucierpieć podczas wymuszonej przerwy działania budynków uniwersyteckich. W najbliższy piątek w Katedrze Prawa Karnego planowane jest zebranie naukowe, w którym dr Izabela Skoczeń z katedry Teorii Prawa UJ wygłosi swój referat. W ramach Katedry Prawa Karnego UJ mieliśmy już jedno wewnętrzne spotkanie tego typu, praktycznym problemem – tak jak zresztą na żywo – jest moderacja dyskusji. Wydaje się, że konieczna jest osoba, która będzie udzielała głosu chętnym osobom. W tej formie planowane są także spotkania z prawa medycznego i bioetyki.

Dzięki wykorzystaniu Internetu nie musimy się też ograniczać się do wykładowców, którzy fizycznie są w Krakowie, planujemy zaprosić do zaprezentowania referatów osoby z innych ośrodków, a także gości zagranicznych.

Inne formy edukacje – blogi, podcasty, filmy na YouTube 

Pracownicy Katedry wcześniej już wykorzystywali narzędzia internetowe do popularyzacji nauki, które świetnie sprawdzają się wczasach kryzysu. Wspomnieć można o tradycyjnych już blogach Internetowych, stronach na Facebooku, ale także coraz bardziej popularnych podcastach. W tym zakresie warto wspomnieć autorski projekt dra Mikołaja Małeckiego Karne College, które dostępne jest na platformie Spotify, gdzie obok karnistycznych komentarzy dotyczących bieżących wydarzeń omawia kwestie stricte dydaktyczne. 

Niżej podpisany wraz z drem Szymonem Tarapatą prowadzi też kanał na YouTube pod nazwą Karny Jeż, na którym to przekazywana jest wiedza dotycząca prawa karnego w konwencji nieco mniej poważnej – przy okazji omawiania memów, które poruszają kwestie prawne. 

kanał Karny Jeż

Innymi aktywnościami na YouTube są kanały dra Małeckiego – Pole Karne, jak i niżej podpisanego – Criminal Future. 

Pole karne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz tutaj swoje imię

10 − 4 =