Definicja "dziecka poczętego" zaproponowana przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji" spotkała się z krytycznymi uwagami ekspertów zajmujących się prawem karnym. W najnowszym opracowaniu naukowym dr Ewa Plebanek wskazuje, że definicji legalnej nie można kształtować w oderwaniu od wiedzy eksperckiej. Czy...